Adresa:

Marka Radovića 8, 81000 Podgorica
Naselje Čeluga bb, 85000 Bar
Golootačkih žrtava 25, 84000 Bijelo Polje

Phone

Popunite formu ispod u vezi ponude. Potrudićemo se da Vam odgovorimo u najkraćem mogućem roku.