NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA

Da li se neki fiskalni printeri mogu koristiti?
Da. Fiskalni printeri VG700 se mogu koristiti za izdavanje računa u novoj online fiskalizaciji nakon defiskalizacije i odredjene prilagodbe.
Šta sa starim fiskalnim uredjajima?
Fiskalni uredjaji koji su se koristili po starom zakonu,potrebno je defiskalizovati u roku od najdalje 3 mjeseca.
Da li je defiskalizacija potrebna svim uredjajima?
Jeste,potrebno je defiskalizovati sve fiskalne uredjaje po zakonu u roku od najdalje 3 mjeseca.
Ko je obavezan da izvrsi e-fiskalizaciju?
Obveznik fiskalizacije je: 1) fizičko lice koje je obveznik poreza na dohodak i obveznik je izdavanja računa za isporuku proizvoda, odnosno usluga; 2) pravno lice koje je obveznik poreza na dobit u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica i koje je obveznik izdavanja računa za isporuku proizvoda, odnosno usluga; 3) poreski obveznik koji ostvaruje promet od prodaje roba ili usluga putem samonaplatnih uređaja (automata), a koji nije u obavezi izdavanja računa u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrijednost.
Šta je elektronski sertifikat za fiskalizaciju I gdje ga možemo nabaviti?
Za fiskalizaciju se koristi soft certifikat koji se posebno nabavlja za potrebe fiskalizacije gotovinskog i bezgotovinskog prometa.Elektronski certifikat izdaje ovlašćeno certifikaciono tijelo koje je dobilo dozvolu Ministarstva javne uprave (Za sada Pošta CG i firma CoreIT).
Kako ide prijava u procesu e-fiskalizacije?
Uz svu prikupljenu propisanu dokumentaciju prijavu kao I unos sertifikata radimo mi za vas GRATIS.
Šta u koliko nemamo internet u objektu ili trenutno nestane?
Zakon o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga, u poglavlju V Izdavanje računa bez jedinstvenog identifikacionog koda računa (Članovi 17-22), propisuje da obveznik fiskalizacije može, u slučaju privremenog prekida stalne internet veze, izdati račune klijentu, a isti će biti naknadno fiskalizovani, pri čemu se detaljna pravila vezana za ovakvu situaciju u poslovanju mogu pronaći u Pravilniku o obliku i strukturi poruka i sigurnosnim mehanizmima za razmjenu poruka fiskalnog računa i načinu dostavljanja računa koji su izdati u slučaju prekida stalne internet veze.
Šta u koliko se pokvari uredjaj koji koristimo za izdavanje računa?
U slučaju prestanka rada uredjaja koji je kupljen u našim poslovnicama uz Mjesečni ugovor o održavanju ,novi zamjenski uredjaj se sjutra dan isporučuje na vašu lokaciju.
Da li se uredjaji I softver kupuju ili se najme?
Uredjaj je moguće kupiti ili iznajmiti uz mjesečni ugovor. Sve vrste softvera se najme na mjesečnom nivou.